NVO-SJI18 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA TRAJNOSTNO GRADNJO: Izobraževanje izvajalcev

Objavljeno 30.8.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Izobraževanje izvajalcev za kakovostnejšo izvedbo energijskih ovojev stavb, zmanjšanje reklamacij in izboljšanje učinka prihranka energije za ogrevanje, zmanjšanja onesnaževanja ter učinkovitejša poraba subvencij

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija, se je na osnovi izkušenj članov odločilo, da pripravi sklop izobraževanj na temo učinkovitih energetskih ovojev stavb. Zaznana je bila potreba, da se nadgradi obstoječe znanje, tako projektantov kot izvajalcev, saj se je zaradi subvencij povečalo število sanacij ovojev stavb, s tem pa tudi izvajalcev, a mnogi med njimi niso imeli zadostnega znanja in izkušenj. V sled tega so bila dela mnogokrat tudi manj kakovostno izvedena, s tem pa je zmanjšan učinek izkoristka energije.

V ta namen so v okviru dvoletnega projekta (2019-2021) izvedli praktične delavnice za izvajalce in predavanja za projektante na temo kako izbrati ustrezen sistem, pripraviti načrt z vsemi rešitvami detajlov in seveda tudi kako dela kakovostno izvesti. Velika dodana vrednost projekta so bile praktične delavnice, kjer so udeleženci, poleg teoretičnega, pridobili praktično znanje, saj so v izvedbi tudi neposredno sodelovali. Čeprav so bili dogodki za izvajalce in načrtovalce ločeni, so obe strani močno povezali, saj so bili tako eni kot drugi prisotni na obeh vrstah dogodkov, s čimer se je vzpostavil konstruktiven dialog.

Zaradi velikega odziva so pripravili več dogodkov od načrtovanih. Skupno je bilo na dogodkih preko 800 udeležencev in namesto planiranih 12 dogodkov, so jih izvedli kar 21. Rezultat projekta je viden tudi v dveh izdanih publikacijah za izvajalce in načrtovalce fasadnih ovojev (Energetsko učinkovit ovoj stavbe in Odgovori na najpogostejša vprašanja) in izobraževalnem videu s praktičnim prikazom izvedbe RAL montaže, toplotne izolacije in rešitve detajlov.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa Eko sklada NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2018.

Več o projektu in rezultatih: https://gbc-slovenia.si/uncategorized-sl/zakljucek-projekta-ucinkoviti-energijski-ovoji-stavb/.

Izobraževalni video:

1.del: https://youtu.be/FcNNQjcO2rc

2.del: https://youtu.be/khvKuhzxMNw

Gbc

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti