NVO17 Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji

Objavljeno 16.4.2020

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Vključitev novega tematskega sklopa podnebne spremembe v program Ekošola za ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah

Ekoportal je spletno mesto mednarodnega programa Ekošola, ki na enem mestu združuje:

• Orodje za učinkovit razvoj in izvajanje okoljskih vsebin po metodologiji sedmih korakov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v programu Ekošola. Orodje je dostopno samo ustanovam, vključenim v program Ekošola.

• Ekoskladovnico, zbirko dobrih okoljskih praks v programu Ekošola in okoljskih primerov drugih ustanov, društev in organizacij. Ekoskladovnica je odprta zbirka, namenjena vzgoji, izobraževanju in ozaveščanju za trajnostni razvoj; zbirka dobrih okoljskih praks v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah – tistih, ki so vključene v program Ekošola, in drugih ustanovah, društvih in organizacijah. Spodbuja izmenjavo zamisli, predlogov in znanja o okoljskih temah, ki pripomorejo k interdisciplinarnemu in doživljajskemu načinu izobraževanja in ozaveščanja o trajnostnem razvoju. Vsebine Ekoskladovnice bogatijo z nenehnim dopolnjevanjem primerov dobrih praks.

Prijavljenim uporabnikom – vključenim ustanovam v programu Ekošola, so na voljo tudi podrobnosti objavljenih dobrih praks.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Eko sklada in Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2017. 

Več o projektu na https://eko-portal.si/home.

Nvo1

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti