NVO17 Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica: Pomen ohranjenih mejic in mokrišč

Objavljeno 17.4.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Namen projekta je bil ohranjanje mejic in mokrišč z ozaveščanjem o njihovem pomenu, saj lokalno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. S tem lahko na trajnosten način vplivamo na oblikovanje ozaveščene družbe, ki je sposobna prepoznati večplasten pomen ohranjanja raznolikih življenjskih okolij.

Cilji so bili:

1. Obvestiti in informirati o pomembnosti ohranjanja mejic in mokrišč za prilagajanje podnebnim spremembam preko medijev, spletne strani in družbenih omrežij, ter z izvedbo ozaveščevalnih aktivnosti v okviru projekta.

2. S strokovnimi prispevki in predavanji, s fotografskim natečajem in z lokalnimi predavanji in objavami v lokalnih časopisih ozavestiti strokovno, laično lokalno in širšo javnost vseh starostnih skupin o pomenu ohranjanja mejic in mokrišč za prilagajanje podnebnim spremembam, ohranjanje ekosistemskih storitev in biodiverzitete

3. Izboljšati znanje o pomenu mejic in mokrišč za potrebe izobraževalnih aktivnosti v osnovnih šolah:

 • na podlagi popisov pripraviti učne načrte za naravoslovno učno pot za uporabo v rednih učnih programih na 10-ih osnovnih šolah in na njih skupaj z učitelji izvesti 10 naravoslovnih dni,
 • v okolici šol popisati prezrta življenjska okolja ter rastlinske in živalske vrste,
 • izobraziti učitelje in otroke o naravi in okolju v neposredni okolici šole,
 • omogočiti otrokom, da prepoznajo naravo v neposredni bližini šole,
 • zmanjšati ogljični odtis slovenskega izobraževanja o naravi,
 • vključiti otroke v opazovanje narave (ljudska znanost).

4. S strokovnimi prispevki in predavanji ozavestiti ribiče in druge bralce o odražanju podnebnih sprememb – o segrevanju rek in njegovih posledic na ribje združbe.

5. S pomočjo aktivnega sodelovanja širše javnosti v ljudski znanosti zbrati čim več informacij o stanju mejic in mokrišč.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Eko sklada in Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2017.

Več o projektu na http://mej-mo-jih.weebly.com/

Nvo3

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti