NVO17 Inštitut za trajnostni razvoj: Kompostiranje je več kot recikliranje

Objavljeno 17.4.2020

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Spodbujanje lastnega kompostiranja od šolskih in hišnih vrtov do malih skupnostnih projektov

Organski (biološki) odpadki so v praksi še vedno okoljsko in podnebno izjemno problematični. Skupni cilj projekta je bil uvajanje in spodbujanje lastnega kompostiranja organskih odpadkov kot najbolj okoljsko in stroškovno gospodarnega načina ravnanja z njimi, kar potrjuje vrsta raziskav in projektov iz tujine. Glavna ciljna skupina so bili vzgojno izobraževalni zavodi (VIZ) oziroma učitelji, vzgojitelji in mladi, ki so med najučinkovitejšimi razširjevalci dobrih praks. S pomočjo 10 regijskih teoretično-praktičnih delavnic, ki vključujejo postavitev kompostnikov, so usposobili 113 predstavnikov iz 55 VIZ iz vse države, da bodo znali samostojno ustrezno kompostirati organske odpadke iz VIZ ali iz gospodinjstev, ter to znanje širiti med kolegi, otroci in mladimi, starši in v svoji lokalni skupnosti.

Vključili so več kot 7.000 učencev prek učnega procesa, ki so ga podpirali s strokovnimi nasveti, ter izvedbo dogodkov za javnost na treh VIZ. Delavnice in zlasti javne dogodke so podprli s komunikacijskimi dejavnostmi za javnost in medije. Med sodelujočimi VIZ so izbrali šest primerov dobrih praks, ki so jih predstavili ob zaključku projekta. VIZ so za sodelovanje motivirali tudi s podporo pri postavitvi kompostnikov, z natečajem za dobre prakse in s priznanji ter posebnimi znaki.

Drugi sklop je bil izvedba pilotnega projekta skupnostnega kompostiranja, kjer so vzpostavili kompostiranje na urbanem vrtičku na Taboru v Ljubljani v sodelovanju z lokalnimi partnerji – predstavniki deležnikov gospodarstva in javnih ustanov. Izkušnje in rezultate so predstavili v obliki e-priročnika, za navdih nadaljnjim podobnim projektom.

Rezultate projekta so javno predstavili na posvetu za ciljne skupine in deležnike. 4. 12. 2018 v Kristalni palači.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Eko sklada in Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2017.

Več o projektu na http://www.itr.si/kaj-delamo/projekti/kompost-gre-v-solo-ekosklad/

Nvo 4

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti