NVO17 Planinska zveza Slovenije: Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov

Objavljeno 17.4.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V Sloveniji je postavljenih veliko planinskih koč in ostalih objektov, ki predstavljajo primarne ali podporne objekte za izvajanja prostočasnih dejavnosti. Ti objekti so praviloma slabše opremljeni s trajnostnimi okoljskimi in energetskimi elementi stavb in predstavljajo relativno velik negativni vpliv na okolje. Vzroki so predvsem finančna nezmožnost neprofitnih nevladnih organizacij in pomanjkanje znanja in vedenja o okoljskih in energetskih vplivih stavb in možnostih za izboljšave. Veliko teh objektov leži v zavarovanih območjih ali sicer občutljivem naravnem okolju. Splošno poznavanje problematike obnovljivih virov energije in trajnostno naravnanih okoljskih naložb je v Sloveniji do določene mere vzpostavljeno. Kljub temu je potrebnih še veliko napora za dobro ozaveščenost in posledično tudi boljše stanje na terenu.

Nameni projekta so bili:

 • zmanjšati negativne obremenitve, ki jih imajo individualni objekti na okolje,
 • izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihov pozitivni vpliv na kakovost okolja, v katerem živimo,
 • okrepiti sodelovanje nevladnih organizacij na področju varstva okolja,
 • promovirati možnosti in spodbude, ki jih Eko sklad namenja za okoljsko-energetske naložbe,
 • povečati število okoljsko-energetskih investicij/prenov.

Cilji projekta / glavni sklopi aktivnosti:

 • Nadgraditi brezplačno okoljsko-energetsko Svetovalno pisarno Planinske zveze Slovenije z dolgoročnim delovanjem in v okviru projekta izvesti vsaj 10 svetovanj na področju OVE in URE ter izvesti 10 dodatnih svetovalnih aktivnosti na ostalih področjih zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (varčevanjem z vodo, čiščenje voda, arhitektura-gradbeništvo, ipd.),
 • implementacija energetskega knjigovodstva za beleženje rabe energije po planinskih kočah (aplikacija dosegljiva na spletni podstrani PZS),
 • izvesti vsaj 3 razširjene energetske preglede planinskih koč, ki bi postavili temelj za nadaljnje ukrepe na nacionalni ravni,
 • izvedba treh dogodkov za ozaveščanje in informiranje lastnikov in upraviteljev prostočasnih objektov,
 • izvedba usposabljanja in ozaveščanja mladih na področju energetske in okoljske učinkovitosti planinskih koč in ostalih stavb
 • Izvedba pohodnega eko tabora za mlade ambasadorje eko objektov.
 • Izvedba delavnic na planinskih taborih o energetskih in okoljskih vidikih planinskih koč.
 • Izvedba delavnice o energetskih in okoljskih vidikih planinskih koč na usposabljanju Mladinski voditelj.
 • Aktivnosti v sklopu planinskih krožkov z izdelavo izdelkov o vplivih koč na okolje. Za 5 najboljših izdelkov se bo nagradilo skupine za brezplačni avtobusni prevoz za izlet na eno od slovenskih planinskih koč.
 • Izdelava zgibanke o vplivih planinskih koč na okolje.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Eko sklada in Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2017.

Več o projektu na http://eko-objekti.pzs.si/

Nvo7

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti