NVO17 Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: Zagovorniki okolja

Objavljeno 17.4.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Med aprilom 2018 in januarjem 2019 je PIC v partnerstvu z IPoP izvajal projekt »Zagovorniki okolja«, ki je okrepil znanje predstavnikov nevladnih organizacij, civilnih pobud in splošne javnosti o postopkih urejanja prostora ter jih opolnomočil za argumentirano sodelovanje v teh postopkih. Rezultati projekta bodo v pomoč odločevalcem pri udejanjanju trajnostnega razvoja skozi prostorsko načrtovanje, koristili pa bodo tudi strokovni javnosti, investitorjem in drugim akterjem v procesih urejanja prostora. Že obstoječa platforma za postopke varstva okolja in urejanja prostora »Zagovorniki okolja«, ki deluje pod okriljem PIC, je bila nadgrajena tako, da bo omogočeno bolj kompetentno ter informirano sodelovanje akterjev na področju trajnostnega urejanja prostora z upoštevanjem strateških namer prehoda v nizkoogljično družbo in prilagajanja na podnebne spremembe. Zato so bile izvedene naslednje aktivnosti:

 • priprava in zagon interaktivne sheme sistema urejanja prostora ter varstva okolja;
 • priprava priročnika za trajnostno urejanje prostora;
 • vzpostavitev sistema neodvisne pravne svetovalnice – »zelena svetovalnica« (odplačni sistem prvega pravnega nasveta za probleme varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora, namenjen nevladnim organizacijam, civilnim pobudam in posameznikom).

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Eko sklada in Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2017.

Več o projektu na http://zagovorniki-okolja.si/

Nvo6

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti