NVO17 Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj: Trajnostna pot

Objavljeno 17.4.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Trajnostna pot – z gibanjem in druženjem do čistejšega zraka

Projekt Trajnostna pot = moja izbira obravnava problem onesnaževanje zraka v prometu. Problema se loteva z navezovanjem na zdrav način življenja in vzpostavitev oziroma krepitev socialnih stikov – odnosov.

Povezuje torej naslednje tematike:

 • alternativne transportne možnosti (zmanjševanje onesnaženosti zraka);
 • zdrav način življenja (gibanje) in
 • razvoj socialnih kompetenc (druženje na poti v ustanovo, službo, …).

Projekt je namenjen:

 • odraslim (zaposleni v javnih ustanovah, staršem in splošni javnosti) in
 • otrokom (v vrtcih in osnovnih in srednjih šolah).

V sklopu projekta je poudarek na naslednjih aktivnostih:

 • začetna in končna raziskava - anketa pri otrocih in med zaposlenimi v javnih zavodih,
 • natečaj v vrtcih in šolah - popis stanja poti v ustanovo in izris trajnostnih poti na realnem zemljevidu,
 • 'Dan trajnostne mobilnosti' – dogodki v ustanovah - namenjeni staršem (strokovno predavanje) in otrokom (izobraževalne delavnice),
 • Promocija projekta – zgibanka/priročnik trajnostne mobilnosti, tiskovna konferenca ob zaključku projekta, revija Sobivanje, družabna omrežja, sprotno pošiljanje PR sporočil medijem, elektronsko poročilo s končnimi rezultati projekta.
 • Analiza raziskave, predstavitev rezultatov in smernice za nadaljnje delo.

Cilji in rezultati:

S projektom je društvo želelo vplivati na zmanjšanje onesnaženost zraka z uporabo alternativnih virov prevoza. V sklopu raziskovanega vzorca so želeli povečati uporabo alternativnih virov prevoza za 5%.

Nadalje so želeli doseči, da bi otroci skupaj hodili oziroma se vozili s kolesi v šolo. Na ta način lahko vplivamo tudi na socialne kompetence otrok, prav tako pa jih spodbujamo k gibanju – bolj zdravemu načinu življenja. Pričakovali so, da bodo v sklopu aktivnosti oblikovali vsaj 20 skupin s po vsaj tremi otroci, ki bodo skupaj hodili v ustanovo. Ob zaključku projekta je bilo takšnih skupin 45.

V raziskavi, ki so jo izvedli, je sodelovalo kar 1.208 ljudi, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Po analizi raziskave, ki so jo opravili, je kar 68% odraslih (staršev in pedagoških delavcev) pripravljenih spremeniti svoje prevozne navade v bolj trajnostne. Še več jih je to pripravljenih spodbujati pri svojih otrocih. Kot največji problem za uporabo avtomobila (kar 82% se jih vozi z avtom) so anketiranci navedli oddaljenost od doma, časovno stisko in neurejenost infrastrukture – pločnikov, kolesarski stez in javnega prevoza.

V veliko pomoč je izdelan načrt trajnostnih poti, ki so ga za pet ustanov izdelali v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije. V načrt je zajeta razdalja do dveh kilometrov od ustanove in vključuje trajnostne poti - kolesarske steze, pločnike in javni prevoz.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Eko sklada in Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2017.

Več o projektu na http://www.drustvo-sobivanje.si/novice/

Nvo8

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti