NVO17 Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Dovolj za vse

Objavljeno 17.4.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Cilj projekta je bil seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Izvedli oz. pripravili so:

 • 3 terenske oglede dobrih praks s tematskimi posveti za občine, organizacije, podjetja in civilne iniciative, ki so aktivne v lokalni skupnosti (maj – november 2018);
 • 4 e-novičnike z aktualnimi vsebinami o SUŽV v Sloveniji in v mednarodnem prostoru (maj – november 2018);
 • skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v pilotni občini – občina Žalec (april 2018 – januar 2019)
 • identificiranje novih dobrih praks v Sloveniji ter predstavitev na skupnem zemljevidu na DovoljZaVse.si (april 2018 – januar 2019);
 • priročnik za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri na konkretnem področju (junij – december 2018);
 • vsaj 3 priporočila za izboljšanje sistemskega okolja (oktober – december 2018);
 • nacionalno konferenco – srečanje aktivnih predstavnikov lokalnih skupnosti z delavnico za krepitev t.i. community managerjev (november 2018).

S projektom so naslavljali (1) ključne deležnike skupnostnega upravljanja (občine, zadruge, podjetja, kmetije, civilne iniciative in lokalne pobude, nevladne organizacije), (2) organizacije in posameznike, ki lahko skupnostne projekte podpirajo (javni zavodi, strokovne inštitucije, gospodarski subjekti) ter (3) medije, ki so pomembni za informiranje širše javnosti.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Eko sklada in Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2017.

Več o projektu na http://dovoljzavse.si/

Nvo9

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti