Seznam opreme

Eko sklad ponuja finančne spodbude za opremo, navedeno na seznamu. V koliko opreme, za katero želite pridobiti spodbudo, ni navedene na seznamu, bomo od vas potrebovali dodatna dokazila (priloge), da oprema ustreza razpisnim pogojem.