Eko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila in obnovo stanovanj ter energetske preglede.


Nameni za pravne osebe, ki jih sofinancira Eko sklad