OBVESTILO O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE

Objavljeno 22.3.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Vlada Republike Slovenije je na 41. redni seji 16. marca sprejela sklep o izdaji Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje. Navedeni odlok v 1. členu določa, da z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (prvi odstavek) ter da se postopki za dodelitev spodbud, začeti v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka, ki na dan uveljavitve tega odloka še niso končani, končajo v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka (drugi odstavek). V 2. členu je določeno, da začne ta odlok veljati 1. aprila 2023.

V praksi navedeno pomeni, da bodo vloge, ki so oz. bodo vložene na Javni poziv 99SUB-OB22 do vključno 31. 3. 2023 ter o njih na dan 31. 3. 2023 še ne bo odločeno (ne bo izdana odločba), obravnavane kot do sedaj – tj. na podlagi Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje, ki sicer z dnem 1. 4. 2023 preneha veljati.

Za vloge, ki bodo na navedeni javni poziv oddane od vključno 1. 4. 2023 dalje pa bo veljalo, da na območju Mestne občine Celje pri ukrepu vgradnja kurilne naprave na leseno biomaso za centralno ogrevanje stavbe (peti odstavek točke 1.B javnega poziva) in ukrepu vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe (tretji odstavek točke 1.C javnega poziva), ne bo več omejitev glede dodelitve spodbude, kadar je bila na tem območju z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom določen drug prednostni način ogrevanja (točka 2.C javnega poziva). Sprememba se nanaša tako na nepovratno finančno spodbudo kot na kredit. Poleg tega pa za te ukrepe na navedenem območju ne bo več podlage za dodelitev višje subvencije.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti