Toplotne črpalke

Vse spodbude za vašo naložbo:

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Uporaba za centralno ogrevanje

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe, največ 2.500 EUR

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

48SUB-SKOB17

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah

Pogoj
Zamenjava stare kurilne naprave z novo v skupnih kotlovnicah

Višina subvencije
25% priznanih stroškov naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del

59OB17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Pogoj
Uporaba za pripravo sanitarne tople vode

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Višina kredita
do 40.000 EUR

59OB17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Pogoj
Uporaba za centralno ogrevanje

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Višina kredita
do 40.000 EUR