Javni razpis za delovno mesto PODSEKRETAR EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž

Objavljeno 10.3.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: ZASTOPANJE EKO SKLADA IN NADOMEŠČANJE DIREKTORJA PO PISNEM

POOBLASTILU, ODLOČANJE V OKVIRU POOBLASTIL S PODROČJA DELA SEKTORJA, PRIPRAVA

PREDLOGOV IN SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH REŠITEV TER IZVAJANJE

RAZVOJNIH IN POSPEŠEVALNIH NALOG OZIROMA DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU

DELOVANJA EKO SKLADA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA

SEKTORJA, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA DELA SEKTORJA IN

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU VODJE IN DIREKTORJA

EKO SKLADA.

DELO OBSEGA ZLASTI IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, DELO NA PODROČJU

POGODBENEGA IN DELOVNEGA PRAVA, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, PRIPRAVA SPLOŠNIH IN DRUGIH

AKTOV.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0421

Pravo

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 7 let Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PREDNOST BODO IMELI

KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI S PODROČJA JAVNIH NAROČIL IN / ALI KADROVSKEGA PODROČJA. ZAŽELENE

LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST, SAMOINICIATIVNOST,

SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU

PODSEKRETARJA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 43 (BRUTO PLAČA JE 2.389,72 EUR).

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO PRIJAVO NA OBRAZCU VLOGA ZA ZAPOSLITEV, DOSTOPNEM NA POVEZAVI:

https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javni-razpis-za-delovno-mesto-podsekretar-eko-sklada-v-sektorju-

za-splosne-zadeve-m-z, TER DOKAZILO O IZOBRAZBI. PRIJAVA SE POŠLJE PO

ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV: zaposlitev@ekosklad.si, S PRIPISOM V ZADEVI SPOROČILA: Prijava na

prosto delovno mesto Podsekretar Eko sklada, številka: IV/2023. NEPOPOLNE VLOGE NE BODO UVRŠČENE V

IZBIRNI POSTOPEK.

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Okvirna mesečna plača: 2.389,72 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 9.3.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 10.3.2023

Rok za prijavo kandidatov: 24.3.2023

Word dokument

Word dokument Vloga-za-zaposlitev.docx

Prenesi 46kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti