Javni razpis za delovno mesto SEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž

Objavljeno 19.1.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO -

M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: ZASTOPANJE EKO SKLADA IN NADOMEŠČANJE DIREKTORJA PO PISNEM

POOBLASTILU, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU EKO SKLADA IN IZVAJANJE POSLOVNE POLITIKE

EKO SKLADA,VODENJE, ORGANIZACIJA IN NADZOR DELA V SLUŽBI, NAČRTOVANJE DELOVNEGA

PROCESA TER PREDLAGANJE UKREPOV IN AKTIVNOSTI S PODROČJA DELA EKO SKLADA, ODLOČANJE V

OKVIRU POOBLASTIL,OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU

PLANIRANJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI EKO SKLADA TER OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH

REŠITEV,OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA EKO SKLADA,

VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA DELA EKO SKLADA, SAMOSTOJNO

OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU DIREKTORJA EKO SKLADA.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 8 let Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-dobro

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno

2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno

4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno

5 - programiranje - 1 - osnovno

6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno

7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno

3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PREDNOST BODO IMELI

KANDIDATI Z IZOBRAZBO RAČUNALNIŠKE SMERI, Z IZKAZANIM ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI NA PODROČJU

ADMINISTRACIJE RAČUNALNIŠKIH IN KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV, Z DOBRIM POZNAVANJEM OKOLJA

MICROSOFT WINDOWS IN ANALITIČNIH ORODIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV, STROJNE IN PROGRAMSKE

OPREME STREŽNIKOV, DELOVNIH POSTAJ IN NAS SISTEMOV, ZAŽELENO JE POZNAVANJE BAZE

PODATKOV MS-SQL, POZNAVANJE OSNOV DOKUMENTNIH SISTEMOV (SPIS, IMIS), UPRAVLJANJA S

STANDARDNIMI NAMENSKIMI APLIKATIVNIMI REŠITVAMI – SISTEMOM ZA UPRAVLJANJE Z DELOVNIM

ČASOM, FINANČNO RAČUNOVODSKIM SISTEMOM. NALOGE BODO ZAJEMALE ANALIZO IN OPTIMIZACIJO

PROCESOV, PREDLAGANJE IN NAČRTOVANJE UVEDBE SISTEMSKIH IN VARNOSTNIH REŠITEV,

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE OPERATIVNIH IN VARNOSTNIH NALOG TER NUDENJE POMOČI INTERNIM IN

ZUNANJIM UPORABNIKOM. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU

SEKRETARJA EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM

RAZREDU 45 (BRUTO PLAČA JE 2.584,71 EUR). KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO ZA ZAPOSLITEV NA

PRIJAVNEM OBRAZCU DOSTOPNEM NA POVEZAVI: https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javnirazpis-

za-delovno-mesto-sekretar-eko-sklada-v-sluzbi-za-informacijsko-tehnologijo-m

TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI.

NEPOPOLNE VLOGE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK.

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 20.1.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 20.1.2023

Rok za prijavo kandidatov: 3.2.2023

Word dokument

Word dokument Vloga-za-zaposlitev.docx

Prenesi 46kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti