Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž

Objavljeno 17.2.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE

ZADEVE - M/Ž


Podroben opis delovnega mesta: SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH

NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU DELOVANJA SEKTORJA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH

STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA

DELA SEKTORJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU VODJE

IN DIREKTORJA EKO SKLADA. DELO OBSEGA ZLASTI AKTIVNO SODELOVANJE V POSTOPKIH

KADROVANJA IN ZAPOSLOVANJA (RAZPISI PROSTIH DELOVNIH MEST, PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI,

SKLEPOV O DOPUSTU, POSKUSNEM DELU, PRIJAVA/ODJAVA V ZAVAROVANJE, VODENJE POSTOPKOV

NAPREDOVANJA IDR.), SKRB ZA VSO POTREBNO KOORDINACIJO ZAPOSLITEV, VODENJE KADROVSKIH

EVIDENC (O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH, DELOVNI DOBI, NAPREDOVANJIH, VARSTVU PRI DELU, MATIČNE

KNJIGE, NAČRTA ZAPOSLOVANJA, IDR.), UREJANJE DOKUMENTACIJE ZAPOSLENIH, PRIPRAVA

KAKOVOSTNIH IN PRAVOČASNIH POROČIL, PRIPRAVA PODATKOV ZA IZPLAČILO PLAČ, SODELOVANJE

PRI PRIPRAVI GRADIVA IN IZVEDBI SEJ NADZORNEGA SVETA IDR.


Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 30. 12. 2023 Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PREDNOST BODO IMELI

KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI S KADROVSKEGA PODROČJA TER POZNAVANJA PROGRAMOV KADRIS IN

SAOP. ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST, SISTEMATIČNOST,

SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, NEKONFLIKTNOST. KANDIDATI NAJ POŠLJEJO

VLOGO ZA ZAPOSLITEV NA PRIJAVNEM OBRAZCU DOSTOPNEM NA POVEZAVI:

https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javni-razpis-za-delovno-mesto-svetovalec-direktorja-ekosklada-

v-sektorju-za-splosne-zadeve-m-3 TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI.

NEPOPOLNE VLOGE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK.

JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALCA DIREKTORJA EKO

SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 37 (BRUTO PLAČA JE 1.888,62 EUR).

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Okvirna mesečna plača: 1.888,62 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 17.2.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 20.2.2023

Rok za prijavo kandidatov: 6.3.2023

Word dokument

Word dokument Vloga za zaposlitev

Prenesi 46kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti