Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST, PROMOCIJO IN INFORMIRANJE - M/Ž

Objavljeno 3.2.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST,

PROMOCIJO IN INFORMIRANJE - M/Ž


Podroben opis delovnega mesta: IZVAJANJE STROKOVNIH DEL V ZVEZI S PROMOCIJO SPODBUD ZA VARSTVO

OKOLJA IN UKREPOV NA PODROČJU ENEREGTSKE REVŠČINE OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA

PODROČJU DELA SEKTORJA VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV PRIPRAVA

ANALIZ, INFORMACIJ IN DRUGIH PODATKOV S PODROČJA DELA SEKTORJA IN SAMOSTOJNO

OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU VODJE IN DIREKTORJA EKO SKLADA

Izobrazba po Klasius: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.,

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 30.12.2023 Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: STROKOVNI IZPIT IZ

UPRAVNEGA POSTOPKA POZNAVANJE PODROČJA DELA EKO SKLADA, PODROČJA SOCIALNEGA

VARSTVA IZKUŠNJE PRI STROKOVNEM DELU NA PODROČJU PROMOCIJE, ODNOSOV Z JAVNOSTMI,

UREJANJA SPLETNE STRANI IN SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ IN SOCIALNE POLITIKE.

ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST, SISTEMATIČNOST, SPOSOBNOST

TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST.

JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALCA EKO SKLADA, V

IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 30 (BRUTO PLAČA JE 1.435,20 EUR).

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO ZA ZAPOSLITEV NA PRIJAVNEM OBRAZCU DOSTOPNEM NA POVEZAVI:

https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javni-razpis-za-delovno-mesto-svetovalec-eko-sklada-vsektorju-

za-trajnostno-mobilnost-promocijo-in-informiranje-m-2,

TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI. NEPOPOLNE VLOGE NE BODO UVRŠČENE V

IZBIRNI POSTOPEK.

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Okvirna mesečna plača: 1.435,20 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 3.2.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 3.2.2023

Rok za prijavo kandidatov: 17.2.2023

Word dokument

Word dokument Vloga za zaposlitev

Prenesi 46kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti