AKTUALNO: Obvestilo glede novega poziva za energetsko obnovo stavb občanov in opozorilo vlagateljem za oddajo vlog na Javni poziv 99SUB-OB22 do petka, 31. 5. 2024

Objavljeno 28.5.2024

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad je v petek, 31. 5. 2024, z objavo zaključka v Uradnem listu RS, zaprl javni poziv za energetsko obnovo stavb občanov 99SUB-OB22.

Nov javni poziv Eko sklada za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom (fizičnim osebam) za ukrepe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije v stavbah bo odprt 5. 7. 2024.

Nov javni poziv bo spodbujal iste ukrepe, prav tako bodo predmet spodbude že izvedene naložbe, in sicer bodo na novem javnem pozivu upravičene tiste naložbe, ki bodo izvedene od 1. 5. 2024 dalje (kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve na računu oziroma datum računa, če na računu ni navedenega datuma storitve). Navedeno pomeni, da za naložbe, izvedene pred tem datumom, spodbude po novem javnem pozivu ne bo mogoče dodeliti.

Po novem javnem pozivu bodo za določene ukrepe spodbude višje, v višini do 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma bo višja tudi spodbuda v absolutnem znesku (kapica). Posebej je potrebno poudariti, da bodo za določene ukrepe spremenjene tehnične zahteve, kot tudi zahteve glede izkazovanja ustreznosti naprav in opreme. Opozorili bi, da morajo biti proizvodi, ki nosijo energijsko nalepko, registrirani v zbirki podatkov EPREL Evropski register izdelkov za označevanje z energijskimi nalepkami (https://eprel.ec.europa.eu/screen/home), kot to določajo predpisi.

Vlagatelje ob tem obveščamo, da bodo lahko do izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude umaknili vlogo, oddano na javni poziv 99SUB-OB22, pa tudi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do spodbude se bodo lahko pravici odpovedali, vendar le, če sredstva še ne bodo izplačana. V takem primeru bodo lahko pravico do spodbude pridobili po novem javnem pozivu, če bodo seveda izpolnjevali vse pogoje, ki jih bo določal novi javni poziv. To bo aktualno samo za investitorje, ki bodo izvedli naložbo po 1. 5. 2024 in bodo pravočasno kandidirali na aktualnem javnem pozivu 99SUB-OB22, kasneje pa bodo ugotovili, da so spodbude po novem javnem pozivu višje. Ob tem izpostavimo, da se višina spodbude za ukrep nakupa in vgradnje toplotne črpalke tipa zrak-voda, ki je najbolj pogost ukrep, ne bodo povišala, zaostrile pa se bodo tehnične zahteve.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti