Nov javni poziv Eko sklada občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe

Objavljeno 13.10.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V petek, 13. oktobra 2023, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS št. 106/2023 objavil nov Javni poziv 105SUB-sNESOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe.

Artboard 1

Foto: Arhitektura Starc

Z novim javnim pozivom Eko sklad nadaljuje spodbujanje trajnostne gradnje, in sicer gradnjo in prenovo stavb s čim višjo stopnjo samooskrbe z električno energijo in učinkovito rabo vodnih virov v stavbah s sodobnim sistemom za zbiranje in distribucijo deževnice tako imenovanih sNES+.

Pravica do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu se dodeli le za nove naložbe v gradnjo ali prenovo enostanovanjske ali dvostanovanjske sNES+ stavbe, ki so se pričele izvajati po 1. januarju 2023.

Nepovratne finančne spodbude so nekoliko višje v primerjavi s predhodnim Javnim pozivom 89SUB-sNESOB21. Osnovne tehnične zahteve ostajajo večinoma nespremenjene, ukinjen pa je ukrep, ki je spodbujal nakup stanovanja v tri- in večstanovanjskih sNES stavbah.

 Dodatno za nov Javni poziv 105SUB-sNESOB23 velja:

 • sNES+ stavba (novogradnja in prenova) mora imeti obvezno vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo, ki mora obratovati ob izplačilu nepovratne finančne spodbude. Letna raba električne energije za delovanje sistemov ogrevanja, priprave tople vode, prezračevanja in razsvetljave se mora v celoti pokriti z lastno letno proizvodnjo električne energije,
 • sNES+ novogradnja mora imeti vgrajen sodobni sistem za zbiranje, distribucijo in rabo deževnice za splakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje vrta ipd., s podzemnim zbiralnikom za najmanj 6 m3 vode; pri sNES+ prenovi vgradnja sistema za učinkovito rabo deževnice ni obvezna,
 • stavba mora najmanj 70 % (prej 50 %) letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije.

Poziv vključuje tudi olajšave za tiste vlagatelje, ki so z gradnjo pričeli v letu 2023, jo že zaključili in pridobili uporabno dovoljenje pred datumom objave novega javnega poziva, niso pa vgradili sodobnega sistema za zbiranje in distribucijo deževnice. Olajšava velja tudi za vlagatelje, ki so že oziroma še bodo prejeli zavrnilno odločbo za priklop naprave za samooskrbo z električno energijo. V teh primerih se dodeli nižja spodbuda.

Občani lahko poleg navedenih spodbud hkrati pridobijo kredit Eko sklada, ki je namenjen kreditiranju okoljskih naložb občanov.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti