JAVNO POVABILO KANDIDATOM ZA IZVAJANJE ENERGETSKEGA SVETOVANJA V MREŽI ENSVET

Objavljeno 18.7.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad je objavil javno povabilo, namenjeno kandidatom, ki se zanimajo za izvajanje aktivnosti energetskega svetovanja neposredno občanom, pravnim osebam in javnemu sektorju v mreži ENSVET, ki jo vodi in organizira Eko sklad, j.s. Izbrani kandidati za energetske svetovalce v mreži ENSVET se bodo udeležili usposabljanja ter pridobili naziv svetovalec »pripravnik«.

Rok za oddajo prijav je 65 dni od dneva objave na spletni strani Eko sklada, torej do vključno 21. 9. 2023. Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo do tega datuma v elektronski obliki prispele na e-naslov ensvet@ekosklad.si

Za vse dodatne informacije o javnem povabilu se lahko obrnete na Tjašo Bandelj, e-naslov: tbandelj@ekosklad.si

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti