Še ugodnejše kreditiranje okoljskih naložb občanov

Objavljeno 6.4.2024

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 5. 4. 2024, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, z objavo v Uradnem listu RS št. 30/2024  zaprl javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23 z namenom, da z dvema novima javnima pozivoma omogoči občanom še ugodnejše kreditiranje okoljskih naložb in kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil. 

Vizual Za Novico

Po novem bosta za kredite občanom na voljo dva javna poziva, eden je za nakup okolju prijaznih vozil, drugi pa za vse ostale okoljske naložbe.

 Za nakup novih ali rabljenih vozil na električni ali hibridni pogon ter pogon na plin je občanom od 5. 4. 2024 v okviru Javnega poziva 73OBEV24  na voljo ugoden kredit s fiksno obrestno mero 2,8 % in spremenljivo obrestno mero - trimesečni EURIBOR + 1,5 %; vrsta obrestne mere se v času odplačila kredita iz fiksne v spremenljivo in obratno lahko tudi zamenja.

Drugi pogoji za dodeljevanje kreditnih sredstev ostajajo enaki kot na predhodnem javnem pozivu, razen najvišjega zneska dodeljenega kredita na posamezno vlogo, ki po novem pri nakupu vozil znaša največ 70.000 EUR.

Pasica Vozila

Nadalje bo v prihodnjem tednu objavljen še Javni poziv 72OB24 za ostale okoljske naložbe, po katerem bo mogoče pridobiti kredit Eko sklada za vse okoljske naložbe (razen za nakup okolju prijaznih vozil) po še ugodnejši obrestni meri kot do sedaj, in sicer po fiksni obrestni meri 1 %. Več o tem javnem pozivu bo Eko sklad obveščal javnost v prihodnjem tednu.

Eko sklad poziva vlagatelje, da vloge oddajajo prek portala E-Uprava, kar je najhitrejši način oddaje vloge. Tako bodo vloge tudi hitreje obdelane.  

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti