Javni poziv 73OBEV24 Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom

Objavljeno 5.4.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list RS, številka 30/2024


O JAVNEM POZIVU

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe v nakup okolju prijaznih osebnih vozil:

 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na električni pogon,
 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni pogon (kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem), pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje;
 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan, vodik,…).

OBRESTNA MERA

Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 %

Fiksna obrestna mera: 2,8 %

V času odplačila kredita ima kreditojemalec pravico zamenjati spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno.

ODPLAČILNA DOBA

Največ 10 let.

MAKSIMALNI ZNESEK KREDITA

Največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70.000 EUR oziroma ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti ali kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

 1. Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR
 2. Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR

STROŠKI KREDITA

Strošek odobritve kredita (sklenitve kreditne pogodbe): obračuna se v enkratnem znesku in znaša 1,5 % od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40,00 EUR in največ 175,00 EUR;

Strošek vodenja kredita (letno): 

 • 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in 
 • 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR. 

Sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto.

Strošek zavarovanja kredita se obračuna glede na višino glavnice, povečane za obresti, in dolžino odplačilne dobe; ta lahko znaša od 0,83 do 1,68 % vrednosti zavarovalne osnove.

KDO LAHKO PRIDOBI KREDIT EKO SKLADA

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in:

 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • so kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada ter
 • se na njihovo ime glasi predračun ali pogodba izbranega dobavitelja vozila 

POSTOPEK PRIDOBITVE KREDITA EKO SKLADA

 1. Pridobite predračun za vašo naložbo.
 2. Oddajte vlogo Eko skladu (Vloga se vedno odda Eko skladu).
 3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Banka preveri kreditno sposobnost. Ustrezna kreditna sposobnost je pogoj za sklenitev kreditne pogodbe.
 5. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe v eni izmed poslovalnic Banke Intesa Sanpaolo najpozneje v treh mesecih po izdaji odločbe.
 6. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40 % zneska kredita izključno izvajalcu naložbe.
 7. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko.
 8. Preostali del kredita (najmanj 60 %) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe.
PDF dokument

PDF dokument Besedilo javnega poziva

Odpri Prenesi 272kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 312kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava o zaklučku naložbe

Odpri Prenesi 168kb
PDF dokument

PDF dokument Merila za določanje kreditne sposobnosti

Odpri Prenesi 262kb
PDF dokument

PDF dokument Navodila za ugotavljanje kreditne sposobnosti

Odpri Prenesi 173kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti